Đóng

294 BỆNH NHÂN TÌM LẠI ĐƯỢC ÁNH SÁNG

294 BỆNH NHÂN TÌM LẠI ĐƯỢC ÁNH SÁNG

Ngày 06/07/2024, 294 bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở Sóc Trăng, Lâm Đồng được mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng bằng phương pháp kỹ thuật cao. Cụ thể:

Tại Trung tâm Y tế huyện Cù Lao Dung – Sóc Trăng: 156 bệnh nhân được Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) tài trợ mổ mắt miễn phí.


Tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh – Lâm Đồng: 138 bệnh nhân được lấy lại ánh sáng nhờ Công ty TNHH TM Dược Thuận Gia giúp toàn bộ chi phí mổ mắt.

08/07/2024