Đóng

CÁC CHI HỘI TRỰC THUỘC HỘI BTBNN TP.HCM CÓ QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ TỪ THÁNG 05/2024

CÁC CHI HỘI TRỰC THUỘC HỘI BTBNN TP.HCM CÓ QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ TỪ THÁNG 05/2024

CÁC CHI HỘI TRỰC THUỘC HỘI BTBNN TP.HCM CÓ QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ TỪ THÁNG 05/2024

 • Căn cứ Quyết định số 6322/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Đơn xin giải thể của các Chi hội
 • Căn cứ kết quả cuộc họp Thường trực của Hội và các Chi hội trực thuộc

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh ra các quyết định đồng ý giải thể các Chi hội trực thuộc của Hội có đơn xin giải thể. Sau đây là các Chi hội đã có quyết định giải thể:

 1. Chi hội BTBNN Phật giáo
 2. Chi hội BTBNN Huỳnh Mai
 3. Chi hội Quỹ từ thiện PNJ
 4. Chi hội BTBNN Vòng Tay Ấm
 5. Chi hội BTBNN Vũ Thụy
 6. Chi hội BTBNN Nụ Cười
 7. Chi hội BTBNN Xe Buýt Yêu Thương
 8. Chi hội BTTE Hóc Môn
 9. Chi hội Công ty Kinh Đô
 10. Chi hội Chí Tâm
 11. Chi hội BTBNN Vitamin C
 12. Chi hội Phước Thiện

 

15/05/2024