Đóng

Các chương trình của Hội

Các chương trình của Hội

 

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA HỘI

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Thị Diệu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM, Việt Nam
Website: www.hbtbnn.org.vn

A- Ban Thường trực:  
1. Chủ tịch: TS. Trần Thành Long - 0913.802.112 2. Phó Chủ tịch: Trần Hữu Tâm - 0907.372.999
3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Rảnh - 0901.466.274 4. Phó Chủ tịch: Trương Thị Ánh - 0913.905.955
5. Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng: Võ Văn Xuân - 0903.980.452
B- Lãnh đạo và cán bộ phụ trách chương trình:
1. Chương trình “Cứu trẻ em bệnh tim bẩm sinh”:
a. Ông Trần Thành Long – Chủ tịch b. Ông Bùi Thành Châu – Phó Chủ tịch
c. Ông Võ Văn Xuân
d. Cô Phan Thị Diễm Hương - 0985.771.584 2. Chương trình “Đem ánh sáng cho người mù nghèo bị đục thủy tinh thể”: a. Ông Trần Thành Long - Chủ tịch
b. Ông Võ Văn Xuân - UVTT, Chánh Văn phòng
3. Chương trình “Xây cầu nông thôn”: a. Ông Trần Thành Long - Chủ tịch
b. Ông Võ Văn Xuân - UVTT, Chánh Văn phòng

4. Chương trình “Xe lăn cho người tàn tật và trẻ em bại liệt”: a. Ông Trần Thành Long – Chủ tịch b. Cô Trần Thị Thanh Phương
5. Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo”: a. Ông Trần Thành Long - Chủ tịch b. Ông Võ Văn Xuân – UVTT, Chánh Văn phòng 6. Chương trình “Học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo khuyết tật, hiếu học”: a. Ông Trần Thành Long – Chủ tịch
b. Ông Võ Văn Xuân - UVTT, Chánh Văn phòng
7. Chương trình “Bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nuôi bệnh”: Do các Chi hội của Hội thực hiện: Chi hội Bảo Hòa, Chi hội Nhơn Hòa, Chi hội
Chơn Tâm.
8. Chương trình "Hỗ trợ bệnh nhi ung thư": a. Ông Trần Thành Long - Chủ tich
b. Ông Võ Văn Xuân - UVTT, Chánh Văn phòng c. Cô Phan Thị Diễm Hương
9. Website a. Ông Trần Thành Long - Chủ tịch
b. Bà Trương Thị Ánh - Phó Chủ tịch
c. Cô Trần Thị Thu Thảo
10. Thi đua khen thưởng a. Ông Trần Thành Long - Chủ tịch
b. Ông Trần Hữu Tâm - Phó Chủ tịch
c. Cô Trần Thị Thanh Phương
11. Chương trình khác: liên hệ trực tiếp ông Võ Văn Xuân.

 

09/07/2015