Đóng

Thông tin bệnh nhân

Trang này cung cấp thông tin về các bệnh nhi bị tim bẩm sinh được hỗ trợ phẫu thuật tim bởi các nhà hảo tâm. Thông tin chi tiết về mỗi bệnh nhi bao gồm: tên, tuổi, địa chỉ, tình trạng bệnh, hoàn cảnh gia đình, tên nhà hảo tâm tài trợ và ngày phẫu thuật.