Đóng

Hình thành và phát triển

Hình thành và phát triển

HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO TP HỒ CHÍ MINH

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN

I. Đề xuất thành lập Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí:

Các đồng chí đề xuất: Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Tô Ký, Ngô Thị Huệ, Đỗ Duy Liên (theo thông báo 153/TB-TU, ngày 15/12/1993.

II. Ngày 29/01/1994 Đại hội thành lập Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí thành phố HCM

 1. Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định 549/QĐ-UB-VX ngày 17/02/1994 và thông báo 005/TB.HBTBVMP ngày 25/2/1994) gồm có:
  1. Bà Đoàn Thúy Ba – Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế
  2. Ông Lê Văn Cảnh – Trưởng Ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành
  3. Ông Lê Văn Châu – Giám đốc Công ty xây dựng SAKITA
  4. Bà Tô Thị Bửu Châu – Giám đốc Công ty XNK Y tế (YTECO)
  5. Bà Kim Cương – Nghệ sĩ ưu tú
  6. Ông Trương Trọng Cường – Tổng Giám đốc Công ty Việt Cường
  7. Ông Phan Chánh Dưỡng – Giám đóc Công ty Phát triển CN Tân Thuận
  8. Ông Nghị Đoàn – Trưởng Ban Công tác người Hoa
  9. Ông Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng Ban Việt Kiều TP HCM
  10. Bà Ngô Thị Huệ – Tổ trưởng Tổ viết sử Phụ nữ Nam bộ
  11. Ông Nguyễn Xuân Lập – Giám đốc Công ty Dược TP (SAPHARCO)
  12. Bà Đỗ Duy Liên – Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM
  13. Ông Trần Ngọc Liễng – Luật sư, Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam
  14. Ông Nguyễn Hải Nam – Giám đốc Bệnh viện An Bình
  15. Ông Châu Minh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Lương thực TW 2
  16. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp – Nguyên Chủ tịch UBND TP
  17. Bà Nguyễn Thị Nữ – Giám đốc xí nghiệp Gạch bông Đức Tân
  18. Ông Lê Thành Phụng – Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Hợp tác đầu tư TP HCM
  19. Ông Lâm Tư Quang (Ba Toàn) – Giám đốc Xí nghiệp Cầu Tre
  20. Ông Tăng Quang – Giám đốc Hãng nước mắm Cam Hương
  21. Thượng tọa Thích Trí Quảng – Trưởng ban Hoằng pháp TW Giáo hội PG VN
  22. Bà Nguyễn Thị Ráo (Ba Thi) – Nguyên Giám đốc Công ty Lương thực TP
  23. Ông Nguyễn Quyền Sinh – Nguyên Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch VN
  24. Ông Trần Tuấn Tài – Trưởng Ban Bảo trợ Bệnh viện An Bình
  25. Ông Nguyễn Phụng Thiều – Giám đốc Cty XD và PT nhà Tân Bình
  26. Ông Dương Quang Trung – Giám đốc Sở Y tế TP HCM
  27. Ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch Hiệp hội Công kỹ nghệ gia TP HCM
  28. Linh mục Phan Khắc Từ – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UB Đoàn kết Công giáo VN
  29. Ông Trương Công Vũ – Phó Ban Bảo trợ Bệnh viện An Bình
 2. Ban Thường vụ Hội:
  1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp
  2. Phó Chủ tịch:

– Bà Đỗ Duy Liên

– Ông Dương Quang Trung

 1. Các ủy viên:

– Bà Đoàn Thúy Ba
– Ông Nghị Đoàn
– Ông Nguyễn Ngọc Hà
– Bà Ngô Thị Huệ
– Bà Nguyễn Thị Nữ
– Ông Lê Thành Phụng
– Bà Nguyễn Thị Ráo
– Ông Trần Tuấn Tài

 1. Ban Tổng thư ký:
  1. Tổng thư ký: Ông Lê Thành Phụng
  2. Phó Tổng thư ký: Ông Lê TrườngGiang
 2. Phụ trách Văn phòng Hội:
  1. Ông Lê Thành Phụng
  2. Ông Lê Văn Châu
  3. Ông Phạm Duy Đang
  4. Ông Lệ Văn Hóa
  5. Cô Trần Thị Xuân Hà
  6. Cô Nguyễn Thị Minh Tâm

III. Ngày 16/5/1998 Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí TP HCM nhiệm kỳ II (1998 – 2003)

– Ngày 14/7/1998: Quyết định 3661/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân TP đổi tên Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí thành phố thành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM

– Ngày 10/8/1998: Quyết định 4/05/1998/QĐ-UB-VX của UBND TP HCM công nhận Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM nhiệm kỳ II (1998 – 2003). Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ II:

 1. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Chủ tịch Ban Chấp hành
 2. Bà Đỗ Duy Liên, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành
 3. Bà Ngô Thị Huệ, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành
 4. Bà Hoàng Thị Khánh, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành
 5. Bà Võ Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành
 6. Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành, kiêm Tổng Thư ký
 7. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành
 8. BS. Trương Xuân Liễu, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành
 9. Ông Trương Hoàng, Ủy viên Thường vụ

10. Ông Hà Tăng, Ủy viên Thường vụ

11. Ông Nguyễn Hoàng Năng, Ủy viên Thường vụ

12. Bà Nguyễn Thế Thanh, Ủy viên Thường vụ

13. Ông Lê Quốc Hùng, Ủy viên Thường vụ

14. Ông Nguyễn Cương, Ủy viên Thường vụ

15. Ông Nguyễn Hậu, Ủy viên Thường vụ

16. Ông Lê Thành Phụng, Ủy viên Thường vụ

17. Ông Phạm Duy Đang, Ủy viên Thường vụ

18. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Ủy viên Thường vụ

19. Nghệ sĩ Kim Cương, Ủy viên Thường vụ

20. Bà Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Chấp hành

21. Ông Lê Văn Châu, Ủy viên Ban Chấp hành

22. DS. Tô Thị Bửu Châu, Ủy viên Ban Chấp hành

23. Ông Lê Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành

24. Ông Dương Văn Đức, Ủy viên Ban Chấp hành

25. BS. Phan Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành

26. GS.BS Nguyễn Thị Hội, Ủy viên Ban Chấp hành

27. Ông Nguyễn Văn Ích, Ủy viên Ban Chấp hành

28. DS. Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Chấp hành

29. Bà Lê Thị Liếp, Ủy viên Ban Chấp hành

30. Bà Phạm Thị Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành

31. Linh mục G.B Huỳnh Công Minh, Ủy viên Ban Chấp hành

32. BS. Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Ban Chấp hành

33. Bà Phạm Thị Nữ, Ủy viên Ban Chấp hành

34. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành

35. Ông Đặng Thành Ngữ, Ủy viên Ban Chấp hành

36. Ông Tăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành

37. GS.BS. Dương Quang Trung, Ủy viên Ban Chấp hành

38. Linh mục Phan Khắc Từ, Ủy viên Ban Chấp hành

39. Ông Nguyễn Phụng Thiều, Ủy viên Ban Chấp hành

40. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thố, Ủy viên Ban Chấp hành

41. Ông Vưu Khải Thành, Ủy viên Ban Chấp hành

42. Ông Trương Cung Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành

43. Bà Phùng Trịnh Thị Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành

44. Ông Nguyễn Thành Văn, Ủy viên Ban Chấp hành

45. Nhà thơ Viễn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành

IV. Ngày 17/02/2004, Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM nhiệm kỳ III (2004 – 2009).

Danh sách Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM nhiệm kỳ III (theo quyết định số 1332/QĐ-UB ngày 30/32004) gồm các vị sau:

 1. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Chủ tịch Hội
 2. Ông Lê Thanh Hải (10 Hải), Phó chủ tịch thường trực (Quyền Chủ tịch từ tháng 11/2007 đến 2009)
 3. Bà Ngô Thị Huệ, Phó Chủ tịch
 4. Ông Nguyễn Văn Tư, Phó Chủ tịch
 5. Ông Nguyễn Trọng Xuất, Phó Chủ tịch
 6. Bà Trương Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch
 7. BS. Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch
 8. Ông Lê Thành Tâm, Phó Chủ tịch
 9. Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, Phó Chủ tịch

10. Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch

11. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Phó Chủ tịch

12. Bà Đặng Hồng Nhựt, Ủy viên BKT kiêm Tổng Thư ký

13. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ

14. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ

15. Bà Phan Thị Anh Thư, Ủy viên Ban Thường vụ

16. Bà Dao Nhiễu Linh, Ủy viên Ban Thường vụ

17. Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Ủy viên Ban Thường vụ

18. Ông Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ

19. Ông Phạm Duy Đang, Ủy viên Ban Thường vụ

20. Ông Lê Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ

21. Ông Nguyễn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ

22. Ông Nguyễn Ngọc San, Ủy viên Ban Thường vụ

23. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ

24. Linh mục Nguyễn Công Danh, Ủy viên Ban Thường vụ

25. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ

26. NSUT Kim Cương, Ủy viên Ban Thường vụ

27. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ

28. Bà Lương Thị Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ

29. Bà Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Chấp hành

30. Ông Lê Văn Châu, Ủy viên Ban Chấp hành

31. Bà Trần Thị Dung, Ủy viên Ban Chấp hành

32. Ông Tăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành

33. BS. Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Ban Chấp hành

34. Ông Trần Phương Bình, Ủy viên Ban Chấp hành

35. Ông Lê Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành

36. Ông Mã Diệu Cương, Ủy viên Ban Chấp hành

37. Ông Phan Chánh Dưỡng, Ủy viên Ban Chấp hành

38. Ông Đinh Đức Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành

39. Ông Trần Ngọc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành

40. Ông Nguyễn Khắc Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành

41. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành

42. Ông Dương Văn Đức, Ủy viên Ban Chấp hành

43. Ông Nguyễn Phụng Thiều, Ủy viên Ban Chấp hành

44. BS. Trần Thị Phương Thu, Ủy viên Ban Chấp hành

45. Ông Trần Văn Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành

46. Ông Nguyễn Hồng Thy, Ủy viên Ban Chấp hành

47. Thượng tọa Thích Chơn Tịnh, Ủy viên Ban Chấp hành

48. BS. Dương Quang Trung, Ủy viên Ban Chấp hành

49. Nhà thơ Hoài Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành

V. Ngày 22/12/2009 Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2009 – 2014)

Danh sách Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08/01/2010) gồm có các vị:

 1. Ông Trần Thành Long, Chủ tịch
 2. Ông Lê Thanh Hải (10 Hải), Phó Chủ tịch
 3. Bà Võ Thị Thắng, Phó Chủ tịch
 4. Ông Trần Hữu Tâm, Phó Chủ tịch
 5. Ông Nguyễn Văn Tư, Phó Chủ tịch
 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch
 7. Ông Bùi Thành Châu, Phó Chủ tịch
 8. Ông Huỳnh Tấn Mẫm, Phó Chủ tịch
 9. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Phó Chủ tịch

10. Ông Lê Văn Kiểm, Phó Chủ tịch

11. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch

12. Linh mục Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch

13. Bà Ngô Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ

14. Ông Nguyễn Thới Bưng, Ủy viên Ban Thường vụ

15. Bà Lê Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ

16. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ

17. NSUT Kim Cương, Ủy viên Ban Thường vụ

18. Ông Nguyễn Phụng Thiều, Ủy viên Ban Thường vụ

19. Bà Trần Kim Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ

20. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ

21. Bà Nguyễn Thị Như Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ

22. Ông Lê Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành

23. Ông Lê Văn Châu, Ủy viên Ban Chấp hành

24. Bà Nguyễn Thế Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành

25. Ông Mã Diệu Cương, Ủy viên Ban Chấp hành

26. Bà Cao Thị Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành

27. Ông Trần Mạnh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành

28. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành

29. Ông Phạm Chánh Dưỡng, Ủy viên Ban Chấp hành

30. Ông Phạm Duy Đang, Ủy viên Ban Chấp hành

31. Ông La Hoàng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành

32. Ông Phạm Minh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành

33. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành

34. Ông Lê Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành

35. Ông Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Ban Chấp hành

36. Ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành

37. Ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Ban Chấp hành

38. Ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành

39. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành

40. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành

41. Ông Trần Kim Thành, Ủy viên Ban Chấp hành

42. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành

43. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành

44. Thượng tọa Thích Duy Trấn, Ủy viên Ban Chấp hành

45. Ông Dương Quang Trung, Ủy viên Ban Chấp hành

46. Ông Nguyễn Chơn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành

47. Bà Bùi Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành

48. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành

49. Bà Lê Thị Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành

50. Ông Nguyễn Thành Rum, Ủy viên Ban Chấp hành

51. Ông Nguyễn Văn Châu, Ủy viên Ban Chấp hành

IV. Ngày 05/10/2014 Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V (2014 – 2019).

Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ V gồm các vị sau:

 1. Ông Trần Thành Long, Chủ tịch
 2. Bà Ngô Thị Huệ, Chủ tịch danh dự
 3. BS. Nguyễn Ngọc Quế, Phó Chủ tịch
 4. Ông Trần Hữu Tâm, Phó Chủ tịch
 5. Ông Bùi Thành Châu, Phó Chủ tịch
 6. BS. Huỳnh Tấn Mẫm, Phó Chủ tịch
 7. BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch
 8. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch
 9. Linh mục Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch

10. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Phó Chủ tịch

11. Bà Trần Kim Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ

12. NSND Kim Cương, Ủy viên Ban Thường vụ

13. Bà Lê Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ

14. Bà Lê Thị Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ

15. Ông Trần Trung Tính, Ủy viên Ban Thường vụ

16. BS. Nguyễn Minh Khải, Ủy viên Ban Thường vụ

17. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ

18. Bà Cao Thị Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành

19. Ông Phạm Chánh Dưỡng, Ủy viên Ban Chấp hành

20. Ông Tô Tấn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành

21. Ông Phạm Duy Đang, Ủy viên Ban Chấp hành

22. Ông Đỗ Văn Đạo, Ủy viên Ban Chấp hành

23. Ông La Hoàng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành

24. Ông Lâm Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành

25. Bà Trịnh Thị Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành

26. Ông Lê Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành

27. Ông Nguyễn Quý Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành

28. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành

29. Bà Trần Thị Huê, Ủy viên Ban Chấp hành

30. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành

31. Bà Trần Thị Huê, Ủy viên Ban Chấp hành

32. Bà Huỳnh Thị Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành

33. Ông Lư Chấn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành

34. Ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Ban Chấp hành

35. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành

36. Bà Đỗ Thị Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành

37. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành

38. Ông Vương Quyền, Ủy viên Ban Chấp hành

39. Bà Nguyễn Thị Sứ, Ủy viên Ban Chấp hành

40. Cô Hà Thị Tân, Ủy viên Ban Chấp hành

41. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành

42. Ông Trần Kim Thành, Ủy viên Ban Chấp hành

43. Ông Hà Phước Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành

44. Ông Trần Văn Thu, Ủy viên Ban Chấp hành

45. Bà Trần Thị Trung Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành

46. Ông Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành

47. Ông Trần Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành

48. Ông Trương Ty, Ủy viên Ban Chấp hành

49. Ông Võ Văn Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành

50. Thượng tọa Thích Huệ Công, Ủy viên Ban Chấp hành

51. Bà Trần Thị Chính, Ủy viên Ban Chấp hành

52. Ông Phạm Xuân Bình, Ủy viên Ban Chấp hành

Hơn 20 năm qua, một số vị sáng lập và lãnh đạo Hội đã đi xa nhưng tập thể Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố vẫn tiếp tục kế thừa và phát huy tâm nguyện cao đẹp hướng đến bệnh nhân nghèo, nỗ lực thực hiện tốt các chương trình từ thiện đã được đề ra của Hội.

29/09/2015

Giới Thiệu Related