Đóng

Lịch sử Hội

Lịch sử Hội

I. Đề xuất thành lập Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí:

Thông cảm với những khó khăn với bệnh nhân nghèo không có điều kiện đến bệnh viện để khám và chữa bệnh. Ngày 15/12/1993 tại cuộc họp Thường trực Thành ủy Thành phố, ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp (Sáu Tường), ông Tô Ký, bà Ngô Thị Huệ, bà Đỗ Duy Liên đã đề xuất thành lập Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ bệnh nhân nghèo được chữa trị bệnh miễn phí (thông báo số 153/TB-TU ngày 15/12/1993).

Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp

(Sáu Tường)

ba Bay Hue

Bà Ngô Thị Huệ

balien

Bà Đỗ Duy Liên

quangtrung

Ông Dương Quang Trung

II. Ngày 29/01/1994 Đại hội thành lập Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí thành phố HCM

Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định 549/QĐ-UB-VX ngày 17/02/1994 và thông báo 005/TB.HBTBVMP ngày 25/2/1994) gồm có:

 1. Bà Đoàn Thúy Ba – Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế
 2. Ông Lê Văn Cảnh – Trưởng Ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành
 3. Ông Lê Văn Châu – Giám đốc Công ty xây dựng SAKITA
 4. Bà Tô Thị Bửu Châu – Giám đốc Công ty XNK Y tế (YTECO)
 5. Bà Kim Cương – Nghệ sĩ ưu tú
 6. Ông Trương Trọng Cường – Tổng Giám đốc Công ty Việt Cường
 7. Ông Phan Chánh Dưỡng – Giám đốc Công ty Phát triển CN Tân Thuận
 8. Ông Nghị Đoàn – Trưởng Ban Công tác người Hoa
 9. Ông Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng Ban Việt Kiều TP HCM
 10. Bà Ngô Thị Huệ – Tổ trưởng Tổ viết sử Phụ nữ Nam bộ
 11. Ông Nguyễn Xuân Lập – Giám đốc Công ty Dược TP (SAPHARCO)
 12. Bà Đỗ Duy Liên – Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM
 13. Ông Trần Ngọc Liễng – Luật sư, Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam
 14. Ông Nguyễn Hải Nam – Giám đốc Bệnh viện An Bình
 15. Ông Châu Minh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Lương thực TW 2
 16. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp – Nguyên Chủ tịch UBND TP
 17. Bà Nguyễn Thị Nữ – Giám đốc xí nghiệp Gạch bông Đức Tân
 18. Ông Lê Thành Phụng – Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Hợp tác đầu tư TP HCM
 19. Ông Lâm Tư Quang (Ba Toàn) – Giám đốc Xí nghiệp Cầu Tre
 20. Ông Tăng Quang – Giám đốc Hãng nước mắm Cam Hương
 21. Thượng tọa Thích Trí Quảng – Trưởng ban Hoằng pháp TW Giáo hội PG VN
 22. Bà Nguyễn Thị Ráo (Ba Thi) – Nguyên Giám đốc Công ty Lương thực TP
 23. Ông Nguyễn Quyền Sinh – Nguyên Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch VN
 24. Ông Trần Tuấn Tài – Trưởng Ban Bảo trợ Bệnh viện An Bình
 25. Ông Nguyễn Phụng Thiều – Giám đốc Cty XD và PT nhà Tân Bình
 26. Ông Dương Quang Trung – Giám đốc Sở Y tế TP HCM
 27. Ông Nguyễn Văn Tư – Chủ tịch Hiệp hội Công kỹ nghệ gia TP HCM
 28. Linh mục Phan Khắc Từ – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UB Đoàn kết Công giáo VN
 29. Ông Trương Công Vũ – Phó Ban Bảo trợ Bệnh viện An Bình

*Ban Thường vụ Hội:

 1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp
 2. Phó Chủ tịch:

– Bà Đỗ Duy Liên

– Ông Dương Quang Trung

 1. Các ủy viên:

– Bà Đoàn Thúy Ba

– Ông Nghị Đoàn

– Ông Nguyễn Ngọc Hà

– Bà Ngô Thị Huệ

– Bà Nguyễn Thị Nữ

– Ông Lê Thành Phụng

– Bà Nguyễn Thị Ráo

– Ông Trần Tuấn Tài

4. Ban Tổng thư ký:

Tổng thư ký: Ông Lê Thành Phụng

Phó Tổng thư ký: Ông Lê TrườngGiang

Dai hoi lan 1

III. Ngày 16/5/1998 Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí TP HCM nhiệm kỳ II (1998 – 2003)

 • Ngày 14/7/1998: Quyết định 3661/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân TP đổi tên Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí thành phố thành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM
 • Ngày 10/8/1998: Quyết định 4/05/1998/QĐ-UB-VX của UBND TP HCM công nhận Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM nhiệm kỳ II (1998 – 2003). Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ II:
 1. Ông Nguyễn Vĩnh  Nghiệp, Chủ tịch
 2. Bà Đỗ Duy Liên, Phó Chủ tịch
 3. Bà Ngô Thị Huệ, Phó Chủ tịch
 4. Bà Hoàng Thị Khánh, Phó Chủ tịchh
 5. Bà Võ Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch
 6. Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
 7. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Phó Chủ tịch
 8. Trương Xuân Liễu, Phó Chủ tịch
 9. Ông Trương Hoàng, Ủy viên Thường vụ
 10. Ông Hà Tăng, Ủy viên Thường vụ
 11. Ông Nguyễn Hoàng Năng, Ủy viên Thường vụ
 12. Bà Nguyễn Thế Thanh, Ủy viên Thường vụ
 13. Ông Lê Quốc Hùng, Ủy viên Thường vụ
 14. Ông Nguyễn Cương, Ủy viên Thường vụ
 15. Ông Nguyễn Hậu, Ủy viên Thường vụ
 16. Ông Lê Thành Phụng, Ủy viên Thường vụ
 17. Ông Phạm Duy Đang, Ủy viên Thường vụ
 18. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Ủy viên Thường vụ
 19. Nghệ sĩ Kim Cương, Ủy viên Thường vụ
 20. Bà Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Chấp hành
 21. Ông Lê Văn Châu, Ủy viên Ban Chấp hành
 22. Tô Thị Bửu Châu, Ủy viên Ban Chấp hành
 23. Ông Lê Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành
 24. Ông Dương Văn Đức, Ủy viên Ban Chấp hành
 25. Phan Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành
 26. BS Nguyễn Thị Hội, Ủy viên Ban Chấp hành
 27. Ông Nguyễn Văn Ích, Ủy viên Ban Chấp hành
 28. Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Chấp hành
 29. Bà Lê Thị Liếp, Ủy viên Ban Chấp hành
 30. Bà Phạm Thị Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành
 31. Linh mục G.B Huỳnh Công Minh, Ủy viên Ban Chấp hành
 32. Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Ban Chấp hành
 33. Bà Phạm Thị Nữ, Ủy viên Ban Chấp hành
 34. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành
 35. Ông Đặng Thành Ngữ, Ủy viên Ban Chấp hành
 36. Ông Tăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành
 37. BS. Dương Quang Trung, Ủy viên Ban Chấp hành
 38. Linh mục Phan Khắc Từ, Ủy viên Ban Chấp hành
 39. Ông Nguyễn Phụng Thiều, Ủy viên Ban Chấp hành
 40. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thố, Ủy viên Ban Chấp hành
 41. Ông Vưu Khải Thành, Ủy viên Ban Chấp hành
 42. Ông Trương Cung Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành
 43. Bà Phùng Trịnh Thị Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành
 44. Ông Nguyễn Thành Văn, Ủy viên Ban Chấp hành
 45. Nhà thơ Viễn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành

dai hoi lan 2

IV. Ngày 17/02/2004, Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM nhiệm kỳ III (2004 – 2009).

Danh sách Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM nhiệm kỳ III (theo quyết định số 1332/QĐ-UB ngày 30/32004) gồm các vị sau:

 1. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Chủ tịch Hội
 2. Ông Lê Thanh Hải (10 Hải), Phó chủ tịch thường trực (Quyền Chủ tịch từ tháng 11/2007 đến 2009)
 3. Bà Ngô Thị Huệ, Phó Chủ tịch
 4. Ông Nguyễn Văn Tư, Phó Chủ tịch
 5. Ông Nguyễn Trọng Xuất, Phó Chủ tịch
 6. Bà Trương Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch
 7. Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch
 8. Ông Lê Thành Tâm, Phó Chủ tịch
 9. Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, Phó Chủ tịch
 10. Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch
 11. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Phó Chủ tịch
 12. Bà Đặng Hồng Nhựt, Ủy viên BKT kiêm Tổng Thư ký
 13. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ
 14. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ
 15. Bà Phan Thị Anh Thư, Ủy viên Ban Thường vụ
 16. Bà Dao Nhiễu Linh, Ủy viên Ban Thường vụ
 17. Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Ủy viên Ban Thường vụ
 18. Ông Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ
 19. Ông Phạm Duy Đang, Ủy viên Ban Thường vụ
 20. Ông Lê Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ
 21. Ông Nguyễn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ
 22. Ông Nguyễn Ngọc San, Ủy viên Ban Thường vụ
 23. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ
 24. Linh mục Nguyễn Công Danh, Ủy viên Ban Thường vụ
 25. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ
 26. NSUT Kim Cương, Ủy viên Ban Thường vụ
 27. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ
 28. Bà Lương Thị Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ
 29. Bà Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Chấp hành
 30. Ông Lê Văn Châu, Ủy viên Ban Chấp hành
 31. Bà Trần Thị Dung, Ủy viên Ban Chấp hành
 32. Ông Tăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành
 33. Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Ban Chấp hành
 34. Ông Trần Phương Bình, Ủy viên Ban Chấp hành
 35. Ông Lê Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành
 36. Ông Mã Diệu Cương, Ủy viên Ban Chấp hành
 37. Ông Phan Chánh Dưỡng, Ủy viên Ban Chấp hành
 38. Ông Đinh Đức Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành
 39. Ông Trần Ngọc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành
 40. Ông Nguyễn Khắc Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành
 41. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành
 42. Ông Dương Văn Đức, Ủy viên Ban Chấp hành
 43. Ông Nguyễn Phụng Thiều, Ủy viên Ban Chấp hành
 44. Trần Thị Phương Thu, Ủy viên Ban Chấp hành
 45. Ông Trần Văn Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành
 46. Ông Nguyễn Hồng Thy, Ủy viên Ban Chấp hành
 47. Thượng tọa Thích Chơn Tịnh, Ủy viên Ban Chấp hành
 48. Dương Quang Trung, Ủy viên Ban Chấp hành
 49. Nhà thơ Hoài Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành

dai hoi lan 3

V. Ngày 22/12/2009 Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2009 – 2014)

Danh sách Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08/01/2010) gồm có các vị:

 1. Ông Trần Thành Long, Chủ tịch
 2. Ông Lê Thanh Hải (10 Hải), Phó Chủ tịch
 3. Bà Võ Thị Thắng, Phó Chủ tịch
 4. Ông Trần Hữu Tâm, Phó Chủ tịch
 5. Ông Nguyễn Văn Tư, Phó Chủ tịch
 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch
 7. Ông Bùi Thành Châu, Phó Chủ tịch
 8. Ông Huỳnh Tấn Mẫm, Phó Chủ tịch
 9. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Phó Chủ tịch
 10. Ông Lê Văn Kiểm, Phó Chủ tịch
 11. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch
 12. Linh mục Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch
 13. Bà Ngô Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ
 14. Ông Nguyễn Thới Bưng, Ủy viên Ban Thường vụ
 15. Bà Lê Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ
 16. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ
 17. NSUT Kim Cương, Ủy viên Ban Thường vụ
 18. Ông Nguyễn Phụng Thiều, Ủy viên Ban Thường vụ
 19. Bà Trần Kim Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ
 20. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ
 21. Bà Nguyễn Thị Như Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ
 22. Ông Lê Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành
 23. Ông Lê Văn Châu, Ủy viên Ban Chấp hành
 24. Bà Nguyễn Thế Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành
 25. Ông Mã Diệu Cương, Ủy viên Ban Chấp hành
 26. Bà Cao Thị Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành
 27. Ông Trần Mạnh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành
 28. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành
 29. Ông Phạm Chánh Dưỡng, Ủy viên Ban Chấp hành
 30. Ông Phạm Duy Đang, Ủy viên Ban Chấp hành
 31. Ông La Hoàng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành
 32. Ông Phạm Minh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành
 33. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành
 34. Ông Lê Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành
 35. Ông Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Ban Chấp hành
 36. Ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành
 37. Ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Ban Chấp hành
 38. Ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành
 39. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành
 40. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành
 41. Ông Trần Kim Thành, Ủy viên Ban Chấp hành
 42. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành
 43. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành
 44. Thượng tọa Thích Duy Trấn, Ủy viên Ban Chấp hành
 45. Ông Dương Quang Trung, Ủy viên Ban Chấp hành
 46. Ông Nguyễn Chơn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành
 47. Bà Bùi Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành
 48. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành
 49. Bà Lê Thị Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành
 50. Ông Nguyễn Thành Rum, Ủy viên Ban Chấp hành
 51. Ông Nguyễn Văn Châu, Ủy viên Ban Chấp hành

dai hoi lan 4

VI. Ngày 05/10/2014 Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V (2014 – 2019).

Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ V gồm các vị sau:

 1. Ông Trần Thành Long, Chủ tịch
 2. Bà Ngô Thị Huệ, Chủ tịch danh dự
 3. Nguyễn Ngọc Quế, Phó Chủ tịch
 4. Ông Trần Hữu Tâm, Phó Chủ tịch
 5. Ông Bùi Thành Châu, Phó Chủ tịch
 6. Huỳnh Tấn Mẫm, Phó Chủ tịch
 7. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch
 8. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch
 9. Linh mục Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch
 10. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Phó Chủ tịch
 11. Bà Trần Kim Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ
 12. NSND Kim Cương, Ủy viên Ban Thường vụ
 13. Bà Lê Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ
 14. Bà Lê Thị Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ
 15. Ông Trần Trung Tính, Ủy viên Ban Thường vụ
 16. Nguyễn Minh Khải, Ủy viên Ban Thường vụ
 17. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ
 18. Bà Cao Thị Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành
 19. Ông Phạm Chánh Dưỡng, Ủy viên Ban Chấp hành
 20. Ông Tô Tấn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành
 21. Ông Phạm Duy Đang, Ủy viên Ban Chấp hành
 22. Ông Đỗ Văn Đạo, Ủy viên Ban Chấp hành
 23. Ông La Hoàng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành
 24. Ông Lâm Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành
 25. Bà Trịnh Thị Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành
 26. Ông Lê Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành
 27. Ông Nguyễn Quý Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành
 28. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành
 29. Bà Trần Thị Huê, Ủy viên Ban Chấp hành
 30. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành
 31. Bà Trần Thị Huê, Ủy viên Ban Chấp hành
 32. Bà Huỳnh Thị Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành
 33. Ông Lư Chấn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành
 34. Ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Ban Chấp hành
 35. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành
 36. Bà Đỗ Thị Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành
 37. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành
 38. Ông Vương Quyền, Ủy viên Ban Chấp hành
 39. Bà Nguyễn Thị Sứ, Ủy viên Ban Chấp hành
 40. Cô Hà Thị Tân, Ủy viên Ban Chấp hành
 41. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành
 42. Ông Trần Kim Thành, Ủy viên Ban Chấp hành
 43. Ông Hà Phước Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành
 44. Ông Trần Văn Thu, Ủy viên Ban Chấp hành
 45. Bà Trần Thị Trung Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành
 46. Ông Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành
 47. Ông Trần Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành
 48. Ông Trương Ty, Ủy viên Ban Chấp hành
 49. Ông Võ Văn Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành
 50. Thượng tọa Thích Huệ Công, Ủy viên Ban Chấp hành
 51. Bà Trần Thị Chính, Ủy viên Ban Chấp hành
 52. Ông Phạm Xuân Bình, Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

Hơn 20 năm qua, một số vị sáng lập và lãnh đạo Hội đã đi xa nhưng tập thể Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố vẫn tiếp tục kế thừa và phát huy tâm nguyện cao đẹp hướng đến bệnh nhân nghèo, nỗ lực thực hiện tốt các chương trình từ thiện đã được đề ra của Hội.