Đóng

ÔNG ĐOÀN HỮU THOẠI – PCT CHI HỘI NHƠN HÒA VÀ BÀ TRẦN THỊ HEN TÀI TRỢ PHẪU THUẬT MẮT CHO 44 BỆNH NHÂN NGHÈO

ÔNG ĐOÀN HỮU THOẠI – PCT CHI HỘI NHƠN HÒA VÀ BÀ TRẦN THỊ HEN TÀI TRỢ PHẪU THUẬT MẮT CHO 44 BỆNH NHÂN NGHÈO

Sáng ngày 10/3/2023, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố đã tổ chức phẫu thuật mắt đem lại ánh sáng cho 44 bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Thành phố.

Mỗi bệnh nhân sau khi phẫu thuật mắt được tặng một phần quà gồm đường, sữa và bánh.

Toàn bộ chi phí phẫu thuật do ông Đoàn Hữu Thoại – Phó Chủ tịch Chi hội Nhơn Hòa và bà Trần Thị Hen tài trợ.

Một số hình ảnh tại buổi phẫu thuật mắt miễn phí:

10/03/2023