Đóng

Quyết định của UBND

Quyết định của UBND

 • Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là “Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập số 246/QĐ-UB-NC ngày 22 tháng 01 năm 1994.
 • Ngày 14 tháng 7 năm 1998 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 3661/QĐ-UB-VX đổi tên “Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí” thành “Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh”.
 • Ngày 23 tháng 12 năm 2014 Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định số 6322/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó Hội là tổ chức xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết những tổ chức, công ty, cá nhân, các ngành, các giới nhằm giúp đỡ bệnh nhân nghèo và trẻ em, người khuyết tật kém may mắn có điều kiện chữa trị sớm hòa nhập cộng đồng, góp phần ổn định đời sống, an sinh xã hội và phát triển kinh tế.
 • Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong phạm vi TP. HCM, được hỗ trợ các tỉnh, thành phố của Việt Nam và được phép giúp hai nước bạn Lào, Campuchia trong lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động từ thiện khác vì người nghèo khi có yêu cầu và được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.
 • Hội hoạt động theo các nguyên tắc sau:
 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
 4. Không vì mục đích lợi nhuận.
 5. Tuân thủ hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.
 • Hằng năm, có Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán, giám sát các hoạt động tài chính của Hội nhằm đảm bảo nguồn thu được sử dụng đúng mục đích nhân đạo.

20/01/2015

Chuyên Mục Khác Related