Đóng

TẤM LÒNG TỪ BI DÀNH CHO CÁC BỆNH NHI TIM CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN TỊNH

TẤM LÒNG TỪ BI DÀNH CHO CÁC BỆNH NHI TIM CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN TỊNH

Trong hai ngày 28&29/06/2024, Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TP. HCM và Hòa Thượng Thích Chơn Tịnh cùng Quý Phật tử đến bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM thăm, tặng quà và giúp toàn bộ chi phí phẫu thuật tim (sau khi trừ BHYT) cho bảy cháu có hoàn cảnh khó khăn không tiền chữa trị: Lê Ngọc Kim Tiền (1 tuổi, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Trịnh Kim Anh (2 tuổi, quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), Lê Thanh Thiên Ý (1 tuổi, quê ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), Đặng Gia Hân (6 tuổi, quê ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), Trịnh Ngọc An Nhiên (1 tuổi, quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), Trương Khả Hào (13 tuổi, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Nguyễn Hà Mi (10 tuổi, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Tổng số tiền lên đến 14 ngàn USD. Hội trân trọng cảm ơn tấm lòng từ bi của Hòa Thượng và Quý Phật tử.

 

Bài viết liên quan: https://hbtbnn.org.vn/dang-gia-han/https://hbtbnn.org.vn/le-thanh-thien-y/  , https://hbtbnn.org.vn/trinh-kim-anh/https://hbtbnn.org.vn/trinh-ngoc-nhien/https://hbtbnn.org.vn/truong-kha-hao/https://hbtbnn.org.vn/nguyen-ha-mi/  , https://hbtbnn.org.vn/le-ngoc-kim-tien/   

29/06/2024