Đóng

THÔNG BÁO GIẢI THỂ MỘT SỐ CHI HỘI TRỰC THUỘC

THÔNG BÁO GIẢI THỂ MỘT SỐ CHI HỘI TRỰC THUỘC

Thực hiện việc kiểm tra, rà soát củng cố lại chất lượng hoạt động của các chi hội trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh (Hội), trong phiên họp ngày 14/02/2022 Thường trực Hội sau khi nghe Trưởng ban Kiểm tra và Văn phòng (bộ phận phụ trách các chi hội) báo cáo tình hình hoạt động các chi hội qua các nhiệm kỳ; xét thấy một số chi hội không thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và đáp ứng đầy đủ theo nội dung công văn số 381/HBT ngày 28/12/2021 của Hội. Do đó, Thường trực Hội thống nhất giải thể 10 Chi hội sau:

1. Chi hội BTBNN Công ty Bita’s;

2. Chi hội BTBNN Sài Gòn Coop;

3. Chi hội BTBNN Tâm Hòa;

4. Chi hội BTBNN Nhân Tâm;

5. Chi hội BTBNN Trái Tim Vàng;

6. Chi hội BTBNN Sở Văn hóa – Thể Thao;

7. Chi hội BTBNN Thiện Đức;

8. Chi hội BTBNN Minh Đức;

9. Chi hội BTBNN Hương Minh Hiểu;

10. Chi hội BTBNN Tự nguyện Hòa Bình.

Thông báo  giải thể 10 Chi hộiQĐ giai the chi hoi

24.02.2022

 

24/02/2022

Chuyên Mục Khác Related