Đóng

TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN CÁC CHI HỘI TRỰC THUỘC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI

TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN CÁC CHI HỘI TRỰC THUỘC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI

Sáng ngày 16/3/2023, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố đã tổ chức hướng dẫn các Chi hội trực thuộc cách ghi sổ kế toán các hoạt động của Chi hội theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/11/2021 của Chính phủ và Thông tư 41/2022/TT-BTC ngày 05/7/2022 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán cho các hoạt động từ thiện xã hội.

Hội cũng đã mời bà Nguyễn Thị Sương – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt hướng dẫn các biểu mẫu cho từng loại hình Chi hội.

Một số hình ảnh trong buổi hướng dẫn:

16/03/2023