Đóng

TRAO 20 XE LẮC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH BÌNH THUẬN

TRAO 20 XE LẮC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH BÌNH THUẬN

Sáng 29/06/2024, tại Phan Thiết – Bình Thuận, chương trình trao tặng 20 xe lắc đã diễn ra. Đây là chương trình trao tặng 200 xe lắc do công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết TP. HCM đã ủng hộ Hội Bảo Trợ BNN TP. HCM. Tổng số tiền của chương trình 200 xe lắc này là 1.2 tỷ đồng mua 200 xe lắc giúp cho người khuyết tật ở TP. HCM và các tỉnh có được phương tiện làm ăn sinh sống mỗi ngày.

30/06/2024